Aquest projecte va néixer, l’any 2013, arrel dels resultats obtinguts al Diagnòstic Comunitari i de Salut de Sagrada Família que vam impulsar des de la         Taula de Salut del Pla de Desenvolupament Comunitari i que indicava la necessitat   de reforçar les intervencions adreçades  a la gent gran, especialment per les situacions de solitud i vulnerabilitat socioeconòmica.

El projecte vol incidir en la situació de solitud i risc d'aïllament que pateixen les persones grans, amb accions innovadores que faciliten una vivència positiva       del procés d’envelliment, la recuperació de la seva xarxa i participació social. 

La metodologia incorpora, per una banda, l'ús de les TIC i la comunicació audiovisual (les persones beneficiàries esdevenen protagonistes i creadores d'un documental       on narren les seves històries de vida), i per l’altra, l’intercanvi intergeneracional,    ja que posteriorment comparteixen el documental amb la infància i joventut, transmetent el valor dels seus sabers i experiències de vida a la societat.


Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Obra Social "La Caixa"

Un projecte per reduïr la solitud no volguda de les persones grans