ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม 5ส

posted Aug 28, 2015, 7:00 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:41 PM by Cat Utakrit ]

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาร่วมกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส "ฺBig Cleaning Day" ประจำปี 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00น. ถึง 15.30น. 

ป้ายกิจกรรม 5ส
  นักศึกศสในคณะร่วมกันทำกิจกรรม 5ส  นักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าภาควิชา  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 5ส นักศึกษาของคณะร่วมกันทำความสะอาดชั้น 7 ในกิจกรรม 5ส