ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาจัดงาน "ไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์ 2559" และ "งานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 2558"

posted Nov 28, 2016, 11:28 AM by Cat Utakrit   [ updated Nov 28, 2016, 4:50 PM ]
           
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาระหว่าง เวลา 15.00-21.00 น. ณ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา มจพ. ได้จัดพิธีไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 และงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในการนี้ คณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และอธิการบดี มจพ. ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาควิชาฯ และยังมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาฯจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการไปเป็นที่ประทับใจของผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน   

   

 

 
 

Comments