ภาคบริหารฯร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

posted Apr 9, 2016, 1:52 PM by Cat Utakrit   [ updated Aug 13, 2016, 1:21 AM ]
Songkran Festival 2016


ภาคบริหารฯร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 ณ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยนักศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท และบุคลากร จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณบดี หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาและเพื่อสืบสานให้คงอยู่สืบทอดต่อกันไป