ครบรอบการจากไปของ รศ. ดร. ชนะ กสิภาร์ ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. วันที่ 31 มีนาคม 2560

posted Mar 30, 2017, 11:35 PM by Cat Utakrit   [ updated Mar 31, 2017, 5:01 AM ]

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ รศ.ดร.ชนะ กสิภาร์ ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ณ อาคาร วชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการนี้ ครอบครัวของอาจารย์ชนะและคณาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รวมทั้งศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ไปร่วมทำบุญและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและความรำลึกให้ทุกปี