เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

posted Aug 28, 2015, 7:28 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:40 PM by Cat Utakrit ]

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทสปป.ลาว ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากการไปดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2558 ทางวิทยาลัยได้เลี้ยงต้อนรับผู้เยี่ยมชมด้วยอาหารเช้าและร่วมกันกับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยรับประทานอาหารกลางวันซึ่งปรุงโดยนักเรียนในสาขาอาหารและโภนาการ

อาจารย์เสมอให้ของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์   ตัวแทนจากสปป.ลาวได้มองของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนจากวิทยาลัย
                                                                                  
 ห้องครัวทันสมัยที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาอาหารเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

บรรยากาศในห้องอาหาร
ร่วมรับประทานอาหารที่ทำโดยนักเรียนสาขาอาหารและโภนาการ