MANUAL
TEXTBOOK
RO

Manualul este elaborat de un grup de patru specialiști în istorie și științe politice, care vor aborda următoarele aspecte: 1. Istoria romilor și imaginea despre romi în spațiul românesc în secolele 18-19, până la cumpăna secolelor 19-20 (perspective sociale și economico-sociale asupra romilor, studiul robiei, dezrobirea și evoluția socială a romilor după dezrobire); 2. Istoria romilor în perioada interbelică (primele manifestări politice ale romilor, apariția pentru prima dată a unor elite rome), în timpul celui de-al doilea război mondial (deportările romilor în Transnistria) și în perioada comunistă (pierderea statutului de minoritate națională, fiind considerați exclusiv o categorie socială marginală; măsuri de asimilare, dar și coagularea, din anii 70, a unei elite rome care a devenit foarte activă după 1989); 3. Romii in perioada post-decembristă si “europenizarea” imaginarului stereotipic cu privire la populatia romă (emergența drepturilor politice și sociale ale populației rome, disparități la nivelul reprezentării politice, politici publice care vizează populația romă, și mai ales mobilitatea acestora în Europa și noile stereotipuri ivite cu această ocazie, dar și politicile de excluziune ale unor state europene); și 4. Reprezentarea romilor în arta și cultura românească în secolele 19-20 (reprezentare și auto-reprezentare, stereotipuri negative, dar și arta romă contemporană).EN


The Manual is developed by a group of four experts, specialized in history and political science, who will address the following issues: 1. The history of the Roma and the image of the Roma population in Romania in the 18th-19th centuries and in the early 20th century (social and socio -economic perspectives on Roma, the study of slavery, emancipation and social development of the Roma after emancipation); 2. The history of the Roma in the interwar period (first Roma political manifestations, the emergence of the first Roma elites), during WW2 (Roma deportations to Transnistria) and during the communist period (losing the status of national minority and being considered only a marginal social group; measures of assimilation; the development, during the 70s, of a Roma elite who will become very active after 1989); 3. The Roma during the post-communist period and the "Europeanization" of the stereotypical imagery on the Roma population (the emergence of political and social rights of Roma, disparities at the level of political representation, public policies towards the Roma population, Roma mobility in Europe and the new stereotypes occurred on this occasion, policies of exclusion of certain European countries); and 4. Representation - and self-representation – of the Roma in the Romanian art and culture in the 19th-20th centuries (representation and self-representation, negative stereotypes, Roma contemporary art). 

 

 

 


Romii in Romania