Faqja kryesore

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Natyrore
Departamenti i Fizikës

Website:  www.fshn.edu.al
Websitefizika.fshn.edu.al

Kontakt:
Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë
E-mail:  teuta.dilo@fshn.edu.al
E-mail:  teutadilo@yahoo.com