Home

Ne kete faqe do te gjeni materiale te ndryshme per lendet e trajtuara si dhe njoftime te ndryshme. Lendet e trajnuara jane:
  • Steganografi
  • Informatike 1
  • Sisteme Logjike
  • Aplikime Mobile
  • Elemente te avancuara te programimit nen C
  • Programim Mobile