MSc Emirjan Metushi


Email: emirjan.metushi@fshn.edu.al 

Zyra
Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2013 - 2015: Master i Shkencave në Teknologji Informacioni, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2010 - 2013 : Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës


Comments