Hyrje


Përgjegjës departamenti

Prof.Asoc Endri Xhina  E-mail: endri.xhina@fshn.edu.al

Programi mesimor ne Departamentin e Informatikes ofron nivelet e studimit: 
  • Bachelor 
  • Master Profesional 
  • Master i Shkencave
  • Doktorature

Bachelor

   INFORMATIKE
Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko







TEKNOLOGJI INFORMACIONI
 Informacione rreth programit te deges dhe  krediteve  perkatese kliko


 



 Master i Shkencave

  INFORMATIKE
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko





  TEKNOLOGJI INFORMACIONI
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko





Master Profesional 

  INFORMATIKE BIZNESI
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko





  TEKNOLOGJI INFORMACIONI
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko