Hyrje

Përgjegjës i Departamentit

E-mail: fatmir.hoxha@fshn.edu.al

Programi mësimor në Departamentin e Matematikës së Aplikuar ofron nivelet e studimit: 
  • Bachelor 
  • Master Profesional 
  • Master i Shkencave
  • Doktoraturë

Bachelor 

INXHINIERI MATEMATIKE DHE INFORMATIKE

Informacione rreth programit të degës dhe krediteve  përkatëse kliko 

 Master i Shkencave

INXHINIERI MATEMATIKE DHE INFORMATIKE

Informacione rreth programit të degës dhe krediteve  përkatëse kliko

Master Profesional 

INXHINIERI MATEMATIKE DHE INFORMATIKE

 Informacione rreth programit të degës dhe krediteve  përkatëse  kliko