Hyrje

Përgjegjës i Departamentit

Departamenti i Biologjisë (DB) është një nga departamentet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, njëkohësisht dhe institucioni më i madh dhe i specializuar në mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në fushën e Biologjisë në vendin tonë.

Qëllimet kryesore të punës së Departamentit të Biologjisë janë:

  1. Përgatitja e mësuesve të Biologjisë për shkollat e mesme (AML).
  2. Përgatitja bazë e specialistëve biologë në drejtimet Biologji Qelizore dhe Biologjinë e Ruajtjes, të cilët mund të punojnë në shkollat e larta ose në institucionet e ndryshëm kërkimorë shkencorë.
  3. Mbulimi në mësimdhënie i gjithë lëndëve biologjike në Universitetin e Tiranës.

Programi mësimor në Departamentin e Biologjisë ofron nivelet e studimit: 
  • Bachelor 
  • Bachelor Part-Time 
  • Master i Shkencave
  • Doktoraturë

 Bachelor Biologji

Informacione rreth programit të degës dhe krediteve përkatëse kliko KETU

Bachelor Biologji Part-Time
                   
Informacione rreth programit t
ë degës
 dhe krediteve përkatëse kliko KETU
Master i Shkencave 

  Biologji Molekulare
Informacione rreth programit të degës dhe krediteve përkatëse kliko KETU

     

 Biologji Mjedisore
Informacione rreth programit të degës dhe krediteve përkatëse kliko KETU
  Mesuesi ne Biologji per AML
Informacione rreth programit t
ë degës dhe krediteve perkatese kliko KETU