Faqe e parë

Drejtues Lënde : Dr. Alba Çomo
Programi mësimor: 2 orë leksion/jave, 2 orë seminar/jave (15 javë)
Programi studimitMaster Profesional Informatikë Biznesi, Viti 1


Përshkrimi i lëndës

Raportimi është një proces shumë i rëndësishëm në zhvillimin e një kompanie. Në këtë kurs do të njihemi me mënyrat  dhe teknikat e ndryshme që përdoren për të ndërtuar raporte. Kursi fillon me teknikat e thjeshta të raportimit deri tek teknologjitë e përdorura në sisteme me shumë të dhëna.

Objektivi i këtij kursi është të japë njohuri mbi sistemet e raportimit të të dhënave. Do të studiohen:
 1.  Sistemet tradicionale të raportimit.
 2.  Ndërtimi i datamart.
 3.  Sistemet BI.
 4.  Datamining.
 5.  Sisteme big-data.

Njoftime

 • 11 Mars 2018 - Rezultatet e Provimit Sisteme Raportimi Reklamimi/Ankimimi i notes do te realizohet diten e hene (date 12 Mars 2018) ora 12:00 Salla 206C.
  Posted Mar 11, 2018, 9:45 AM by Alba Como
 • .Rezultati i provimit Sisteme Raportimi Rezultatet e Provimit te lendes Sisteme Raportimi, do te afishohen ne daten 10 Mars 2018.
  Posted Mar 8, 2018, 11:55 AM by Alba Como
 • Zevendesimi i Seminarit te dites se Hene 8 Janar 2018 Zëvendësimi i orës së seminarit të ditës së hene, datë 08/01/2018. Dega Informatike Biznesi , lënda Sisteme RaportimiDo të realizohet ditën e enjte, datë 11/01/2018, ora ...
  Posted Jan 10, 2018, 11:03 PM by Alba Como
 • Shtyhen prezantimet e projekteve Per arsye te fillimit te shkolles me date 16, te gjitha prezantimet do te zhvillohen me date 18.01.2017
  Posted Jan 8, 2017, 2:13 AM by Jonida Shehu
 • Prezantimet e projekteve Grupet qe duhet te prezantonin me date 21.12.2016 do te prezantojne me date 11.01.2017 se bashku me grupet e tjera.
  Posted Dec 21, 2016, 9:42 AM by Jonida Shehu
Showing posts 1 - 5 of 5. View more »