Virtualizimi i Sistemeve të Operimit

Përfshirja e kompanive VMware, IBM, Xen, Microsoft dhe t
ë tjera, në zhvillimin e virtualizmit, tregon rëndësinë e kësaj teknologjie, sidomos në ditët e sotme ku gjithcka po drejtohet drejt Cloud-it. Virtualizmi është një ndër teknologjitë më të implementuara në botën e IT, vitet e fundit. A keni menduar ndonjëherë se: Si mund të ekzekutohen disa sisteme shfrytëzimi, në të njëjtën kohë, mbi të njëjtin sistem fizik duke ndarë burimet hardware-ike? Si mund të krijohen mjedise të personalizuara sistemesh shfrytëzimi për grupe/individë, duke shfrytëzuar një platformë të vetme hardware-ike? Si mund të ekzekutohen aplikacionet Windows mbi një makinë Apple Macintosh? Si mund të ndahet një sistem server me disa procesorë, në servera më të vegjël?  Si mund të optimizohet ekzekutimi i aplikacioneve në mënyrë dinamike? Në të gjitha rastet përgjigjja është: makinat virtuale. Në këtë kurs do të studiohet dizenjimi dhe implementimi i makinave virtuale, i menaxherve të makinave virtuale si dhe trendet më të fundit në teknologjinë e virtualizimit.

Literatura baz
ë që do përdoret në zhvillimin e kursit:

Përgjegjës të kursit

 • Eriglen Gani (eriglen.gani[at]fshn.edu.al) - Leksione
 • Gazmira Brahushi (brahushigazmira[at]gmail.com) - Seminare
Vlerësimi
 • Pjesëmarrja dhe aktivizimi - 5%
 • Detyrë kursi - 45%
 • Provim - 50%

Njoftimet më të fundit

 • Njoftim i Ri mbi Detyren e Kursit
  Posted Jan 7, 2018, 3:15 AM by Gazmira Brahushi
 • Njoftim mbi detyrën e kursit
  Posted Dec 15, 2017, 11:13 AM by Gazmira Brahushi
 • Informacion mbi detyrën e kursit
  Posted Nov 16, 2017, 12:40 PM by Eriglen Gani
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

Subpages (2): Leksionet Ushtrimet