Home

Informacione rreth kursit


Kursi: Bazat e Sigurisë
Lektore: Brisilda Munguli
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.
Master Shkencor Informatikë Viti 1

    Objektivat   

Teoria e Kodimit eshte nje nga fushat e aplikimit te algjebres rendesia e te ciles eshte rritur shume  gjate viteve te fundit. Gjate transmetimit te te dhenave ne na shqeteson fakti qe kanali i komunikimit mund te ndikohet nga zhurmat. Gjate ketij kursi do te njihemi me teknika te ndryshme kodimi dhe dekodimi qe na mundesojne gjetjen e ne disa raste edhe korrigjimin e gabimeve te shkaktuara nga zhurmat. Probabiliteti, Kombinatorika,Teoria e Grupeve, Algjebra Lneare, dhe Unazat e Polinomeve mbi Fushat e Fundme  luajnë role të rëndësishëm në teorin e kodimit.   

Literatura: Artur Baxhaku. Hyrje ne Teori Kodimi               Njoftimet e fundit

  • Informacion per daten e provimit Bazat e Sigurise Semestri 1 2018 Me poshte gjeni daten e provimit te pjeses se pare te  Bazave te Sigurise.      Data  Salla  Ora 20.02.2018.  412 A  16:00
    Posted Feb 2, 2018, 2:07 AM by Brisilda Munguli
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »


   

Subpages (2): Leksionet Ushtrimet