Teori gjuhesh

Pershkrimi i kursit

Ky kurs jep nje hyrje rreth ideve kryesore te informatikes teorike. Kursi do te fokusohet te gjuhet formale, automatet te fundit, pemet e vendimmarrjes, makinat te Turingut, algoritmat efikase dhe permiresimi i tyre, problemet P kundrejt NP,etj. 

Ai ekzaminon problemet qe nuk mund te zgjidhen nga makina te tipeve te ndryshme, gjithashtu perpiqet te shpjegoje diferencen kryesore midis modeleve llogarites.