Dr. Alba ÇOMO (CV)
Lektore

Departamenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyres
Buleverdi "Zogu i I-rë", Nr.2
1001 Tiranë

Email: alba.como@fshn.edu.al


 

Kurset:

3. Sisteme Logjike
        3.1 Seminare
        3.2 Simulator per Minimizimin Tabular
4. Informatikë 1 
    4.1 Gjuha C
 


Njoftime

 • Rezultatet e Sezonit te Vecante te Tetorit 2017
  Posted Oct 4, 2017, 8:03 AM by Alba Como
 • Rezultatet e Sisteme Logjike Rezulatet e provimit te lendes Sisteme Logjike, per sezonin e vjeshtes i gjeni duke klikuar ne linkun 'Rezultatet'. Gjithashtu ne linkun ' Teza e Zgjidhur' eshte dhene dhe zgjidhja e tezes ...
  Posted Sep 17, 2017, 8:14 AM by Alba Como
 • Rezultate Strukture Te dhenash - Shtator 2017 Rezulatet e provimit te lendes Strukture te Dhenash, per sezonin e vjeshtes jane listuar meposht.Rishikimi/Ankimi do te realizohet ne daten 11 SHTATOR 2017 ora 9:30:00 - 10 ...
  Posted Sep 10, 2017, 10:26 AM by Alba Como
 • Rezultatet Informatike1 Shtator 2017 Rezulatet e provimit te lendes Informatike 1, per sezonin e vjeshtes jane listuar meposht.Rishikimi/Ankimi do te realizohet ne daten 11 SHTATOR 2017 ora 9:30:00 - 10:00 ...
  Posted Sep 10, 2017, 7:41 AM by Alba Como
 • Rezultatet Lenda- Sisteme Logjike Rezulatet e provimit te lendes Sisteme Logjike, per sezonin e Veres i gjeni meposhte. Reklamimi do te realizohet ne daten 21 KORRIK 2017 ora 8:30:00 - 09:00, salla ...
  Posted Jul 20, 2017, 1:56 PM by Alba Como
Showing posts 1 - 5 of 15. View more »

You must be logged in to add gadgets that are only visible to you