ProfiliDr. Alba ÇOMO (CV)
Lektore


Departamenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyres
Buleverdi "Zogu i I-rë", Nr.2
1001 Tiranë

Email: alba.como@fshn.edu.al


 

Kurset:

3. Sisteme Logjike (Semestri II)
4. Informatikë 1  (Semestri I)
    4.1 Gjuha C
 Njoftime

  • Notat e Sisteme Raportimi Rezultatet e Provimit Sisteme Raportimi i gjeni ketu...Rishikimi/Ankimi do te realizohet ne daten 23 Mars 2017 ora 10:00 - 11:00, salla 206C.
    Posted Mar 22, 2017, 3:08 PM by Alba Como
Showing posts 1 - 1 of 4. View more »