Dr. Alba ÇOMO (CV)
Lektore

Departamenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyres
Buleverdi "Zogu i I-rë", Nr.2
1001 Tiranë

Email: alba.como@fshn.edu.al


 

Kurset:

3. Sisteme Logjike
        3.1 Seminare
        3.2 Simulator per Minimizimin Tabular
4. Informatikë 1 
    4.1 Gjuha C
 


Njoftime

 • Rezultatet Lenda- Sisteme Logjike Rezulatet e provimit te lendes Sisteme Logjike, per sezonin e Veres i gjeni meposhte. Reklamimi do te realizohet ne daten 21 KORRIK 2017 ora 8:30:00 - 09:00, salla ...
  Posted Jul 20, 2017, 1:56 PM by Alba Como
 • Rezultatet - Sisteme Logjike Rezultatet e Provimit Sisteme Logjike - Sezoni i paradiplomimitReklamimet me e-mail ne adresat: alba.como@fshn.edu.al, petrika.manika@fshn.edu.al KodiNota 1KTN 5 1RIM5 ...
  Posted Jul 14, 2017, 8:37 AM by Alba Como
 • Rezultatet - Strukture te dhenash Rezulatet e provimit te lendes Strukture te dhenash, per sesionin e paradiplomimit jane: Kodi Nota 1RAL 4 2RXHC 4 3RIP 4 4SSB 8 5SRG 5 6TPK 5 7XHAM 5 Rishikimi ...
  Posted Jul 13, 2017, 7:56 AM by Alba Como
 • Rezultatet - Baze te dhenash Rezulatet e provimit te lendes Baze te dhenash, per sezonin e paradiplomimit i gjeni ketu...Rishikimi/Ankimi do te realizohet ne daten 14 KORRIK 2017 ora 9:30:00 - 10 ...
  Posted Jul 13, 2017, 7:01 AM by Alba Como
 • Rezultatet - Informatike 1 Rezulatet e provimit te lendes Informatike1, per sesionin e paradiplomimit jane:Rishikimi/Ankimi do te realizohet ne daten 14 KORRIK 2017 ora 9:30:00 - 10:00, salla 206C Kodi ...
  Posted Jul 13, 2017, 6:59 AM by Alba Como
Showing posts 1 - 5 of 11. View more »

You must be logged in to add gadgets that are only visible to you