Et møde- og markedplads for foreninger, virksomheder og offentlige institutioner

Hvem deltog ved FrivilligBørs Ølgod torsdag den 29. september 2016
Ølgod skole, Spejderne, Ølgod bibliotek, Samstyrken, Frivillighuset, Center Ølgod 05 - Håndbold, Hedeagergaard Ølgod, 
Gymnastik, Nyreforeningen, BDO Revision, FrivilligNet, Røde Kors, Skærbæk Mølle Golfklub, Dansk Folkehjælp, 
Ølgod pensionistforening, Ølgod Handel & Erhverv, Ølgod Juniorklub, Ølgod SFO, Indskolingen Ølgod skole, 
Foreningsrådet Varde, Ølgod Idrætsforening - Fodbold, Jagtforeningen og mange flere 

Tak til alle jer der har givet en hånd med for at Frivilligbørs Ølgod blev en super god oplevelse. 
Der var en summen af snak på kryds og tværs og det blev indgået 40 aftaler på den time børsen var åben