3. Lokalerna

 Handenterminalen från "den vackra sidan" med Rudansjön i förgrunden

Efter mötet på Fredrika där vi uppmanades att starta friskola började även funderingarna och sonderingarna av alternativa lokaler utanför Fredrika Bremer gymnasiet att ta form. Några alternativ fanns och Lena - Lasses hustru - och Lasse utnyttjade helger till att åka runt i kommunen och undersöka möjligheterna till lämpliga lokaler.


De var bl.a. I Larsboda industriområde och kollade lediga industrilokaler och möjliga matställen, som kunde servera skolluncher. Andra undervisningslokaler var Gålö nedlagda skola, som Nisse Brandt, tidigare kollega till oss, köpt/arrenderat. Dessa lokaler kom vi dock inte in i. Lokalfrågan ledde oss även ut till Små Dalarö och Hyresgästföreningens kursgård.  Lena hade under en period arbetat på Hyresgästföreningen och hade koll på den verksamhet som Hyresgästföreningen bedrev.  Det var även Lena som indirekt senare gjorde att Lasse fick kontakt med Birger Nordlander.

Lasses intresse för ishockey gjorde att han även engagerade sig i HHC ( Haninge Hockey Club) och lagets 74-lag där hans son spelade. Varje åldersgrupp i kommunen skulle arrangera en turnering och till detta behövdes sponsring. Lena tipsade oss om HSB och Birger Nordlander. Birger kom senare som vd för Haninge Bostäder att spela en avgörande roll för de lokaler som Fria Gymnasieskolan i Haninge kom att inrymmas i under de 19 år som skolan verkade.
Innan tankarna på Handenterminalen och de lokaler som landstinget hade bedrivit vårdgymnasium i blev FRIA:s, hade även Västerhaninge folkhögskola varit av intresse. Folkhögskolan hade även egen idrottshall och lunchservering. Ekonomi att köpa folkhögskolan fanns inte. Skolan låg dessutom ej centralt i kommunen, vilket skulle minska chanserna för elever från Brandbergen och Vendelsö att söka sig till oss.


Att det fanns tomma undervisningslokaler i Handenterminalen kände Lasse till. Rudanrestaurangen som fanns i nedre planet (under våra blivande undervisningslokaler) serverade ”Pleskavitsavarje fredag. Som den matglada person som Lasse var, var han där ett antal gånger och fick reda på att restaurangen saknade eleverna som vårdgymnasiet bidragit med tidigare.


Birger Nordlander kontaktades och ådalsminnen utbyttes. Birger var bördig från Ådalen och Lasse och han hade en hel del att utbyta tankar om.  Birger mötte upp och visade oss runt i de tilltänkta lokalerna. Vi yppade för honom de funderingar vi hade och den ansökan om en friskola som vi skickat in. Birger gav oss option på lokalerna som då skulle bli våra när väl vår ansökan antagits. Optionen på lokalerna gavs muntligt, inga skriftliga överenskommelser undertecknades.


Lokalerna var tämligen väl anpassade för den undervisning vi ville bedriva. Haninge Bostäder och Birger Nordlander var även tillmötesgående vad gällde de förändringar och tillblivelsen av en datasal som vi ansåg oss behöva. Även en ombyggnad så att en av salarna utrustades med vatten och hoar för enklare laborationer i ämnet naturkunskap gjordes. Allt detta bekostades av Haningebostäder på ett som vi uppfattade på för oss ett ekonomiskt gynnsamt sätt.

Till lokalfrågan hörde även behovet av idrottslokaler som skulle vara ändamålsenliga. Vi gjorde försök att komma in och boka tider i idrottshallar i kommunalt bedrivna skolor. Vi möttes inte alltid med öppna armar utan ansågs av vissa som paria och våra framstötar föll inte i god jord. Våra idrottslektioner inomhus kom därför att bedrivas i gymlokaler som drevs av Najadens Gym i närliggande byggnad. Vi fick även ta kontakt med Skatteverket för att slippa momsen för lokalhyran på Najaden, eftersom Fria Gymnasieskolan inte bedrev momspliktig verksamhet.  För friluftsdagar och utomhusaktiviteter utnyttjades Rudans Friluftsområde.


Förutom idrottslokaler så ställde kravet på musikundervisning till det. Att starta med en fullt utrustad musiksal var inte att tänka på. Att utrusta en sådan och dessutom inte ha tillgång till en musiklärare på skolan bedömde vi var omöjligt.

Vi kan konstatera att genom tillfälligheter och ett envist arbete kom vi att få en skola med ett centralt läge med goda kommunikationer. Utan dessa lokaler var det risk för att vi inte hade kunnat fåvårt  tillstånd eller lyckas attrahera blivande elever.
Underordnade sidor (1): Utrustning och datorer
Comments