Utrustning och datorer

Under de här åren pågick en emellanåt en diskussion om vi skulle satsa på bärbara datorer. Det var inte på grund av något missnöje med hur det fungerande på skolan - tvärtom så fungerade det väldigt bra. Det tyckte både elever och personal. I de stora elevutvärderingar som gjordes var eleverna i stort sett nöjda - 64 % uppgav våren 2012 att skolans datautrustning i allmänhet fungerade "Mycket bra" eller "Bra". 
Det som uppskattades var ett stabilt Internet och att tillgången på arbetsdatorer var stort. Men som syns så fanns det en tendens att eleverna inte var lika nöjda som tidigare år. Vad man efterlyste var möjligheten att kunna arbeta hemifrån med sina arbeten, något som vi stabilt inte kunde erbjuda. Vad man efterlyste var bland annat snabbare datorer och några enstaka elever efterlyste också tillgången till egen dator.
Ur skolans stora elevutvärdering 2011/12
Comments