7.Marknadsföring

Mot slutet av 2010-talet började konkurrensen bli mördande. Allt mer resurser behövde läggas ned för att överhuvudtaget nå ut. Nu började det bli allt mer uppenbart vilken nackdel det var att vara liten på marknaden. Vi kunde inte ens räkna med att nå ut till ungdomarna i Haninge, ännu mindre utanför kommunens gränser.

Marknadsföringen under nedgångsåren 2008 till 2012

Det stod nu klart för oss att vi levde i en ny konkurrenssituation. Dels hade ombyggnationen av Fredrika Bremer lyft deras skollokaler till en nivå som vi på intet sätt kunde tävla med. Dels så dök alltfler koncernskolor upp i Stockholm och att resa in till stan verkade vara lockande för många elever. Vi såg nu att vi inte självklart längre kunde locka de bästa eleverna till vår skola. Det fanns mer spännande alternativ. Vi försökte möta detta med en mer egen aggressiv men som vi fortfarande ansåg seriös marknadsföring. 

Vi fortsatte med i stor sett samma kanaler som tidigare, om än bara mer av samma. Magasinet kom från med läsåret 2008/09 ut i två nummer per läsår. Fokus kom att skifta från före detta elever till våra elever på skolan. Tanken var att de skulle ligga närmare eleverna i årskurs nio jämfört med våra före detta elever som nu befann sig i sina olika karriärer. Det handlade mer om hur man trivdes hos oss och mindre vad man blev om man gått på Fria. 
Magasinen skickades till ungefär samma upptagningsområde som tidigare – Haninge, Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Älta och Farsta. 
Vi utökade också vår annonsering till lokalpressen i Haninge och Nynäshamn. Vi försökte också förbättra elevambassadörernas utbildning och hade nu tre öppna hus – i december, januari och inför omvalet i maj.

Men vi fick allt färre besökare på våra informationsmöten och det verkade vara färre föräldrar som dök upp. Det var under de här åren som föräldrar fick allt mindre insyn i elevernas val. Inga underskrifter behövdes längre, det räckte med att studievägledaren såg över elevernas val. Det minskade föräldrarnas medverkan och möjligtvis därmed deras intresse för valen.

Vår monter på gymnasiemässan var inte större än tidigare under dessa år men kostade allt mer att inreda. 

Vi gjorde alltså samma saker som tidigare i marknadsföringen men ändå "mer av allt". 

Men vi gjorde även nya saker, bland annat marknadsförde vi skolan med särskilda events som vi försökte få lokalpressen intresserade av genom pressmeddelanden. Som exempel uppmärksammade vi vår nyöppnade entré och att vi fyllde 5000 dagar, vi anordnade rockkonsert och så vidare.



Magasinet vi gav ut tillsammans med Lagerqrantz reklambyrå kom nu ut med två nummer per år under ett par år - allt för att påminna om vår existens. 

                                   Här nummer 1 från 2009...


....och här nummer 2 med reklam för vårt Ung Företagsamhet




Under de sista åren tog vi fram en broschyr som skulle vara aktuell i ett par år - allt för att hålla kostnaderna nere. Istället utökade vi annonsering bland annat 
på bussar. 




Till höger en flyer med reklam för det nya naturvetenskapliga programmet

Vi prövade också att annonsera i det offentliga rummet genom att köpa reklamplats på bussar som trafikerade Haninge. Tanken att annonsera längs pendeltågslinjen föll på de orimligt höga kostnader som det skulle innebära.
Vi månade också om elever som sökt oss genom att skicka personliga brev till dem under sommaren före uppropet i augusti. Allt för att försöka binda upp dem och inte ångra sitt Fria-val. Det här var år då vi ryktesvägen nämligen fått höra att koncernskolorna under sommaren ringde runt och försökte ragga elever genom att få dem att byta skola. Och det var inte bara rykten visade det sig, skolmarkanden präglades allt mer av vad vi tyckte var oseriösa inslag. 
Till sist så genomomförde vi även små marknadsundersökningar i början av höstterminen bland de elever som börjat hos oss. Syftet var att förstå vad som hade påverkat dem och genom vilka kanaler vi nått dem. Men vi ställde också frågor om vad de trodde det berodde på att deras kompisar valt andra skolor än Fria.

 

Det här märktes kanske mest utåt på gymnasiemässorna. Konkurrenternas montrar blev allt större och allt mer påkostade. Och det var inte bara montrar med information. Till dem kopplades även olika former av jippon för att locka 15-åringanrna att stanna till. Flera koncernskolor lockade också helt oblygt med saker som ”ingick” i utbildningen. Bärbara datorer var kanske det som mest stack ut. Men även att få välja mellan att gå i skolan på förmiddagar eller eftermiddagar marknadsfördes för de som ville ha ett jobb på sidan om eller en lång sovmorgon. Det handlade i många fall väldigt lite om studiernas innehåll och mycket mer om attityd och yta.

                                           

I pengar kostade alla dessa inslag alltmer. Läsåret 2008/09 spenderade vi 
400 000 kronor på reklam och annonser och detta trots att vi övergivit tanken på ett kostsamt magasin med två nummer per år. Istället tog vi fram en broschyr som vi tryckte upp för att kunna användas under två år för att på så sätt hålla kostnaderna nere.
År 2011/12 lade vi ungefär lika mycket, men eftersom våra intäkter sjunkit på grund av minskat elevantal, innebar det ca 4 % av omsättningen. 

Comments