Velkommen til Frei skolekorps sine nettsider!

Her finner du faktaopplysninger om korpset.
Se gjerne vår facebookside for de aller ferskeste nyhetene.  

Informasjon om korpset

Frei skolekorps har i dag få medlemmer, og vi mobiliserer nå for å få med oss flere i rekkene. Vi som driver med korps, vet at dette er en positiv aktivitet. Undersøkelser og forskning gjort på musikk og kultur viser at det også har en helsebringende effekt (les mer om dette her).

Vi har fått gode tilbakemeldinger på at det er veldig morsomt å være med, og som foreldre er det både morsomt og rørende å se hvor mye barna lærer på kort tid. 

Hvordan foregår det?

Du kan begynne i korpset fra det året du begynner i 3. klasse. Det første året regnes som aspiranttiden, der dere har opplæring og samspill en gang i uken. I tillegg kommer, konserter, 17. mai, korpstreff og lignende. 

Instrumenter

Dere får låne instrument hos oss. Frei skolekorps er et brassband, det vil si at vi har messinginstrumenter (kornett, horn, baryton, eufonium, tromboner og tuba) og slagverk. Nye aspiranter vil i første omgang få tildelt kornett, og så vil vi gjøre justeringer etter hvert. 

Hva koster det?

Første halvår er gratis, vi kommer til å jobbe for å holde et lavt prisnivå videre.

Påmelding

Påmeldingsskjema finner du her. Eventuelt kan du ta kontakt med korpsets leder Bente Sørlie, tlf. 90794233). 

Kontaktopplysninger

Frei skolekorps
Postadresse: c/o Bente Sørlie, Madshjellen 9, 6523 FREI
E-post: post@freiskolekorps.org
Nettsider: www.freiskolekorps.org
Facebook: www.facebook.com/freiskolekorps

Stiftet: 25.10.1967
Org nr: 983552447
Leder: Bente Sørlie, mob. 90794233

Oppdatert 08.11.23