Velkommen til Frei skolekorps sine nettsider!

Her finner du faktaopplysninger om korpset.
Se gjerne vår facebookside for de aller ferskeste nyhetene.  

Informasjon om korpset

Frei skolekorps har i dag få medlemmer, og for å klare å få til et større samspill ønsker vi oss flere. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at det er veldig morsomt å være med. Medlemmene lærer en hel masse, og som foreldre er det veldig rørende å se hva barna lærer på kort tid. 

Du kan begynne i korpset fra den høsten du begynner i 3. klasse. Det første året regnes som aspiranttiden der dere har spilling en gang i uken. I tillegg kommer bl a seminar, konserter, julegrantenninger, 17. mai, festivaler og korpstreff. Etter hvert som dere blir mer erfarne, får dere delta i samspill i større grupper.

Dere får låne instrument hos oss. Frei skolekorps er et brassband, det vil si at vi har messinginstrumenter (kornett, horn, baryton, eufonium, tromboner og tuba) og slagverk. Nye aspiranter vil i første omgang få tildelt kornett, og så vil vi gjøre justeringer etter hvert. 

Hva koster det? Første halvår betaler dere ingenting, og har med dette mulighet til å finne ut av om dette er noe som passer for dere. Det er dessverre ikke gratis å drive korps så vi er nødt til å ha en kontingent. Kontingenten tilsvarer prisen for en elevplass i Kristiansund kulturskole. I tillegg kan det komme egenandel, spesielt om vi reiser på tur. Vi ønsker imidlertid ikke å ekskludere noen grunnet økonomi, så ikke la det hindre dere i å melde på. Gi i så fall melding om dette til leder slik at vi kan gjøre tiltak.

Innmeldingsskjema finner du her (klikk), eller ta kontakt med korpsets leder (Bente Sørlie, tlf. 907 94 233). 

Kontaktopplysninger

Frei skolekorps
Postadresse: Postboks 30, 6523 FREI
E-post: post@freiskolekorps.org
Nettsider: www.freiskolekorps.org
Facebook: www.facebook.com/freiskolekorps

Stiftet: 25.10.1967
Org nr: 983552447
Leder: Bente Sørlie, mob. 907 92 233

Oppdatert 11.06.23