Presentació

La USEE (Unitat de Suport a l'Educació Especial), és un servei que atén als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest recurs s'entén dins la concepció d'escola inclusiva que es basa en el principi que tots els alummes  han de poder anar a l'escola de la seva comunitat amb el dret grantit de ser ubicats en una classe comuna i participar del treball cooperatiu amb els companys de classe.  

En aquest, blog l’alumnat de la USEE de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona, expliquen les activitats i els projectes que duen a terme, tant amb els companys de l'aula USEE, com amb el grup classe. 

Esteu tots i totes convidats a descobrir la nostra manera de treballar: Esperem que us agradi!


https://sites.google.com/a/francescribalta.cat/usee_francescribalta/home/einstenfinal.jpg?attredirects=0