Välkommen till ForshagaAkademin och samlingssidan för personal och elever!

På den här sidan hittar du som personal och elev på ForshagaAkademin diverse resurser som kan vara till hjälp i ditt dagliga arbete. Några resurser är öppna och några kräver personalbehörighet för att komma åt, du som personal loggar in med ditt Google Apps konto för att komma åt dessa.


https://sites.google.com/a/forshagaakademin.se/brainstorming/teachershttps://sites.google.com/a/forshagaakademin.se/forshagaakademins-bibliotek
Till felanmälanhttps://sites.google.com/a/forshagaakademin.se/internt