NYHETER om riktigt gamla tider i våra dagar  - DEBATT

Startsidan

Sveriges forntidsanläggningar

Nyheter och debatt

Släckta Eldsjälar

 PÅ HÖJDPUNKTEN

NSLF:s årsmöte på Historiska Museet, Stockholm år 2005, pekade rakt uppåt. Optimismen efter en downperiod var nu på topp. Framtidens samarbete med Riksantikvarieämbetet, Historiska museet och andra tunga institutioner fanns inom räckhåll. År 2007 spräckte en enda stackars viking hela projektet. Foto: Medix.nu


Det fanns till våren 2007 en ideell förening som hette Nätverket Sveriges Levande Forntid, NSLF. En seriös organisation med 40-talet medlemsanläggningar (se kartan), som genom god samverkan kunde föra ut kunskaper om den svenska forntiden, genom att levandegöra den. Föreningens vice ordförande ville fullständigt organisera om föreningen, så att den blev nordisk. Föreningen skulle också byta sitt väl inarbetade namn! Vice ordföranden hade verkligen bestämt sig. Den gamla föreningen, startat år 1999 av verkliga eldsjälar, skulle sänkas. Den nya, nordiska föreningen, som skulle bildats den 20 oktober (sedan 1 december) 2007, hade våren 2008 ännu inte startats. Många som stödde v. ordförandens kupp, tycks ha fått kalla fötter, när de förstått hur han arbetar. Vi på Forntida Nyheter tycker fortfarande att det nu är dags att blåsa liv i den "gamla" organisationen - utan inblandning från någon EU-bidragsmaffia.  Vi behöver ett öppet, demokratiskt forum för utbyte av erfarenheter inom vår bransch. Vi vill inte vara ett redskap för ett fåtal, som tänkt använda oss och vår arbetskraft till att dribbla med  "bidragsapparaten" och berika sig själva.

Kom med idéer och förslag på hur du skulle vilja se en nystart. Forntida Nyheter är beredd att kostnadsfritt överlåta sin väl inarbetade hemsida, med varumärke, till den grupp, som seriöst och målmedvetet strävar efter att återupprätta ett seriöst nätverk för den svenska forntidsbranschen.    

Mejla:  kontakt@forntiden.nu

________________________________________________________ 

HEMLIGA KLUBBEN BILDAD

Så i smyg och som en hemlig sekt bildades nyligen det nya, nordiska nätverket. När det upptäcktes att allmänheten fått nys om deras möte, stängdes kanalen helt för information. Gruppen med det klingande namnet Nordiska föreningen för arkeologiska friluftsmuseer, ska nu ut och frälsa alla intresserade att samspela i den skånska gyttjan. Vi hoppas att gruppen också får med alla andra soptippar i landet. Sandlådan tycks därmed redo att ta emot sommarens gäster - slamkryparna. På lådkanten sitter EU:s tippspanare och ler snett.

________________________________________________________

Jo, de smög igång

På riktigt eller bara på låtsas?

Nu verkar de ”nordiska” vikingarna och deras interimsstyrelse ha börjat röra på sig. Enligt uppgift tänker den  starta ett nytt nätverk. Först skulle det ske 20 oktober 2007. Sedan den 1 december. Det ska bli spännande att se hur det går nu. Efter påtryckningar har i alla fall  ”interimsstyrelsen beslutat” att återbetala de medlemsavgifter, vilka krävdes in inför nedläggningsmötet i mars 2007. Alltid något.

Nu förväntas Sveriges forntidsanläggningar - f d lurade NSLF-medlemmar - skicka representanter, för att lyssna på interimsstyrelsens idéer om sitt nya nätverk – för dem ”som visat intresse för experimentell arkeologi och nordiskt samarbete”. Nya stadgar ska "demokratiskt" beslutas om. Interimsstyrelsen har dock lagt beslag på det gamla Nätverkets arkiv - utan att "demokratiskt" tillfråga alla i den gamla föreningen NSLF (Se nedan).
________________________________________________________
BEVAKA DINA INTRESSEN!

Eftersom många frågor är obesvarade, rörande nedläggningen av Nätverket, de ekonomiska turerna kring detta och demokratin i att ”ta hand om NSLF-arkivet”, kommer det planerade mötet att hårdbevakas.

Söndagen den 2 mars klockan 10.00 avser interimsstyrelsen att officiellt "försöka" bilda det nya nätverket. Plats: Smedby kursgård intill Gunnes gård, Upplands Väsby. Upplysningar: Elinor Carlsson, Ekehagen. Tel 0515-500 60.  

Eftersom mötet öppet annonserats ut på interimsstyrelsen hemsida, kan söndagens konstitueringssamling betraktas som offentlig, med tillträde för allmänheten.

Och så här tydligt beskriver interimsstyrelsen vilka som får vara med:

"Vem kan bli medlem i den nya föreningen?

Det är en knepig och enkel fråga att svara på. Avsikten med föreningen är naturligtvis att alla organisationer och eventuellt resurspersoner som stödjer föreningen syfte och är verksamma i branschen ska kunna vara medlemmar. Dock är det upp till kommande årsmöte att besluta om detta, varför det är för tidigt att ge ett svar på frågan. Det enkla svaret blir därför att det inte är klart.

Vi i interimstyrelsen har haft, och kommer att ha, en dialog inom styrelsen och med möjliga medlemmar om att medverka i den kommande föreningen och en inbjudan kommer att skickas ut under hösten (2007). Information om detta har funnits på hemsidan."


...och vilka seriösa börjar om på RIKTIGT?!

_________________________________________________________

Historien om Birka-entreprenaden

Birkaupphandling avslutad - utsedd anbudsgivare nobbades!

Pressrelease RAÄ, Lko 2007-10-03:

Riksantikvarieämbetets upphandling av totalentreprenör för Birka och Hovgården på Björkö och Adelsö i Mälaren är beslutad. En anbudsgivare gick vidare från den första gallringen men i den andra granskningen uppfylldes inte de krav som ställts i anbudsförfrågan.

- Det här innebär att vi kommer att fortsätta att driva Birka och Hovgården även i fortsättningen. Vi ställde höga krav och nu har vi prövat marknaden men det fanns ingen som kunde uppfylla kraven, säger Inger Liliequist, riksantikvarie.

Riksantikvarieämbetets önskemål var att teckna avtal med en huvudentreprenör som kunde ansvara för vård av mark och byggnader, skötsel av bryggorna och gästhamnen samt guidning av besökare samt ansvar för museet restaurangen.

Vård och skydd av ett världsarv ställer stora krav på förvaltning och tillsyn och frågor om turism, slitage och förändringstryck av olika slag ges särskild uppmärksamhet.

- Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Ekerö kommun ingår i det förvaltningsråd som arbetar med att ta tillvara världsarvet på bästa sätt och vi fortsätter vårt arbete, säger Inger Liliequist.
__________________________________________________________
BLEV DU BLÅST?

Delar av NSLF:s tidigare styrelse beslutade 2007-03-29 ensidigt att lägga ner Nätverket Sveriges Levande Forntid.

De medlemmar i NSLF, som inför årsmötet 2007-03-25, efter kassörens dubbla räkningar, betalat sina årsavgifter för 2007, kan känna sig blåsta/bestulna på sina pengar. Med all rätt. Vid kontroll visar det sig att 2007-05-22 avregistrerades den gamla föreningen NSLF, juridisk person med org.nr. 893203-5143. Någon ändring till den nya föreningsbeteckningen har inte skett. Den nya föreningen finns inte heller registrerad hos myndigheterna. Något formellt erbjudande om fortsatt medlemsskap i nya föreningen, för den redan erlagda avgiften, har inte utgått. Inte heller någon slutredovisning efter föreningens upphörande och redovisning av eventuella tillgångars fördelning. (Inbetalade avgifter bekostar bl.a. den nya föreningens hemsida, som endast ett fåtal tycks bry sig om och som inte uppdateras). Juridiskt sett finns många frågetecken kring upplösningen av NSLF. Dock följer händelserna ett tydligt mönster, igenkännbart hos vissa ledande personer.

Medlemsavgifterna, som NSLF-medlemmarna betalade, har nu förvandlats till en privat hemsida för några i "interimsstyrelsen" i den nordiska föreningen. Den som aldrig bildades 2007. Inga tidigare medlemmar i SNLF har fått utlovat erbjudande att vara med i kuppmakarnas förening. Inga medlemsavgifter i retur heller!  Pinsamt, misstänkt bedrägligt och inte särskilt seriöst.

Några intressanta klipp:

http://sydsvenskan.se/skane/vellinge/article29597.ece
http://sydsvenskan.se/skane/vellinge/article238628.ece
http://sydsvenskan.se/skane/vellinge/article220801.ece
http://www.trelleborgsallehanda.se/article/20070515/TRELLEBORG/105150597 Trelleborgs Allehanda

DEN 4 SEPTEMBER 2007 SKULLE BESLUTATS OM FÖRVALTNINGEN AV BIRKA!  En månad försenade kom beskedet: Tilltänkta entreprenören uppfyllde inte kraven för jobbet!
__________________________________________________________
Nej - INTE säga: "vad var det jag sa"!

Dock kan konstateras:

Ordförandens undergrävande av den ursprungliga föreningen NSLF:s existens gav resultat – för honom. De av medlemmarna, som gick på hans taktik, för att i eget intresse tillskansa sig fördelar, är bara att beklaga. Lång näsa skulle någon säga. Ekonomiska fördelar för "rätt" röstning, lär det knappast bli.

Sedan det historiska mötet i Alafors, har ordföranden nu visat sin verkliga skepnad. Som i en parodi på en vikingaskröna, tog han makten över Europas forntid med list och svärd. Nu är han president i både ett nordiskt nätverk och det europeiska – på pappret.

Att hans lilla rike vid Sydhavet styrs efter hans lagar och regler brydde sig inte skattefogden i det Stora Landet i norr om. Nu sitter hövdingen med skägget i brevlådan och en rejäl skattesmäll att klara sig ur. Församlingen runt hans högsäte tunnar ut. Efter 12 års hyresfrihet blev det dags att också betala en riktig hyra på en kvarts miljon för det lilla strandlandet med uthyrningsstugor, palissader och vakttorn.

Riktigt skämmigt känns det, när den grånande hövdingen tänker sig ta över ytterligare ett vikingaland i norr. Utan att blinka, tror han sig få uppdraget att i tre år förvalta Kulturarvet Birka för Riksantikvarieämbetet.  Och mycket tror sig kunna få ännu mer. Västergötlands stolthet - Arn - vill han göra sällskap med. Götene kommun tänker bygga "Arnland" efter känd bok och film. Det landet vill hövdingen också ha.

Den nya föreningen, till vilken ordföranden trodde sig kunna sno alla gamla medlemmar, blev en tummetott. Faktiskt talas det om misstänkt bedrägeri, eftersom många betalat årsavgifter, som de inte fått något för. Pengar, som slukades av den nya föreningen. Dess hemsida är inte rörd sedan i våras och de gamla medlemsuppgifterna, olovligen ilagda som medlemmar i den nya föreningen – ger en falsk bild av medlemsantalet. De flesta flikarna på sidan är dessutom tomma och flera på kartan har inte tillfrågats om de vill finnas där. Allt tycks vara en ren bluff. Varför? Jo, ordföranden ville, genom sitt väl planerade agerande, skaffa en förening att visa upp sig med, när han söker nya entreprenaduppdrag för egen vinning och höjd lön.

Min närvaro vid NSLF-mötet i Alafors i mars förvånade många. Särskilt ordföranden och hans medlöpare. Men jag var där, för att jag står för mina åsikter. Min uppriktiga avsikt var, att på plats försöka rädda ett väl fungerande nätverk för forntidsfolket i Sverige.

Det finns fortfarande en chans att återställa ordningen (SE OVAN!). Flera av medlemmarna i NSLF har den senaste tiden hört av sig och är beredda att starta om – utan inblandning av "s.k. driftiga entreprenörer" med skatteskulder och misstankar om korruption och miljöbrott.

Högmod går före fall, heter det. Må så bli.

Redaktören

Vill du veta mera? Mejla levande@forntiden.nu