Trang chủ‎ > ‎

Thông tin về PGS. TS. Trịnh Xuân Ngọ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên: TRỊNH XUÂN NGỌ                                                          Giới tính: Nam

Dân tộc:  Kinh              

Ngày tháng năm sinh:    26-09-1954 

Hiện trạng gia đình:  tốt

Địa chỉ liên hệ: 501/10- XVNT, P26,Q Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại:                   (84-8) 2440128

 

THÔNG TIN ĐƠN VỊ LÀM VIỆC

 

Tên cơ quan: Trường Đại học công nghiệp TP.HCM

                        Phòng  Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn  Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại:        

Fax No:                        (84-8) 3894 6268

E-mail: ngocnsh@yahoo.com ;  trinhxuanngo@foodtech.edu.vn                 

Vi trí đảm nhận:   Trưởng phòng             

 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Nông nghiệp HÀ NỘI

Nông  nghiệp

 Nông học

1977

Thạc sỹ

 

 

 

 

Tiến sỹ

SLOVAK

 Nông học

 Hệ thống nông nghiệp

6/  1992

 

 

 

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 

 

Chứng nhận

Nơi cấp

Năm

Sau tiến sý

 ĐH Nông nghiệp NiTRA- SLOVAKIA

1992

 Xây dựng và Quản lý các dự án đầu tư nước ngoài

Bộ GD&ĐT

1995

Quản lý Giáo dục

Bộ GD&ĐT

1997

Quản  lý hành chính  nhà nước

Bộ GD&ĐT

1997

 

NGOẠI NGỮ

 

Ngoại ngữ
Trung bình
Khá
Tốt
Rất tốt

English

X

 

 

 

Slovakia

 

 

x

 

CZECH

X

 

 

 

NGA VĂN

X

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

1977-1980

Giáo viên

Trường THNN tây nguyên – Bộ Nông nghiệp

Buôn Ma thuột - Daklak

1981- 1988

Giảng  viên ; Cán bộ phòng giáo vụ

Trường Đại học Tây nguyên

Buôn Ma thuột - Daklak

1988- 1993

Nghiên Cứu sinh

Đại học Nông nghiệp NITRA

Tp.NITRA- SLOVAK

1993- 1997

 TS.
Giảng viên chính ( 18/2/1995)

 

P. Trưởng phòng  khoa học & QHQT

Trường ĐH Tây nguyên

Buôn Ma thuột - Daklak

1997-2002

 

TS .Giảng Viên Chính;

P.Trưởng phòng đào tạo & Nghiên cứu khoa học

Trường ĐH Tây nguyên

Buôn Ma thuột - Daklak

2002- 3/2007

 

 

TS. Giảng Viên Chính;

Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học

Trường ĐH Tây nguyên

Buôn Ma thuột - Daklak

 

3/2007-1/2008

TS. Giảng Viên Chính;

P. Viện  trưởng viện công nghệ sinh học

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

12 nguyễn Văn Bảo Q, Gò Vấp. TP.HCM

1/ 2008 – 10/2009

TS. Giảng Viên Chính;

P. Viện  trưởng viện công nghệ sinh học- TP

- Trưởng bộ môn công nghệ sinh học

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

12 nguyễn Văn Bảo Q, Gò Vấp. TP.HCM

Từ tháng 11/2009

 PGS.TS

P. Viện  trưởng viện công nghệ sinh học- TP

- Trưởng bộ môn công nghệ sinh học

 

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

12 nguyễn Văn Bảo Q, Gò Vấp. TP.HCM

Từ tháng 01/2012

 PGS.TS

Trưởng phòng quản lý khoa học và Công nghệ

- Trưởng bộ môn công nghệ sinh học

 

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

12 nguyễn Văn Bảo Q, Gò Vấp. TP.HCM

Từ tháng 08/2012

 PGS.TS

Trưởng phòng quản lý khoa học và đào tạo sau đại học

 

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

12 nguyễn Văn Bảo Q, Gò Vấp. TP.HCM

KINH NGHIỆM VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

-          Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của một trường Đại học

-          Xây dựng các dự án nghiên cứu khoa học , các dự án triển khai,  ứng dung tiến bộ khoa học  công nghệ, các dự án hợp tác nghiên cứu trong và với nước ngoài 

-          Quán lý   đào tạo  cao học  của trường Đại học

-          Chủ trì và tiến hành các đề tài nghiên cứu cấp Bộ và tương đương, các dự án nghiên cứu

-          Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp cho các học viên cao học , kể cả học viên cao học nước ngoài tại việt nam

-          Tham gia các hội đồng  chấm luận văn tốt nghiệp cao học  vói tư cách phản biện hoặc  thành viên hội đồng

-          Tham gia hội đồng  xét duyệt đềcương nghiên cứu sinh. Phản biện hoặc nhận xét các luận văn tiến sý.

-          Viết  bài  đăng trong các tap chí khoa học  của  Bộ và các trường

-          Biên soạn , chủ biên các sách  về chuyên môn và giáo trình giang dạy

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU :

+     Nông nghiệp : Trồng trot ; Hệ thống nông nghiệp

+     Công nghệ sinh học

+     Bảo Quản và chế biên nông sản

 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ 

A.     Các đề tài, dự án đã nghiên cứu

 

TT

Tên chương trình (CT),

đề tài (ĐT)

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu


1

Đề tài : Tình hình diễn biến côn trùng hại kho ngô bảo quản ở Daklak

 

Cộng tác viên

Sở lương thực Daklak - UBKH-KT tỉnh daklak quản lý

1985 - 1986

2/1986


2

 

 

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản ngô

 

Thành viên đề tàI

Cấp Nhà nước

MS: 91-02-069/KQ

86-90

91


3

Dự án : chuyển giao công nghệ sản xuất nông lâm nghiệp tại huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm mô hình ngô lai

Thư ký dự án

(TK)

Dự án cấp Nhà nước

5/1995 - 10/1997

12/1997


4

Đề tài: ảnh hưởng của một số hệ thống canh tác khác nhau đến hoạt động sinh học của đất

Chủ nhiệm (CN)

 

Cấp Bộ B97 30- 07

1997 - 2000

9/1/2002


5

Đề tài: Nghiên cứu phát triển một số  hệ thống canh tác trên đất  cạn tại huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum.

Chủ nhiệm

(CN)

 

Cấp tỉnh. Sở KH-CNMT Tỉnh Kon Tum quản lý

1998 - 2000

12/2000


6

Đề tài : Nghiên cứu kinh tế hộ gia đình đồng bào dân tộc ít người tại huyện Đăk Tô - tỉnh Kon Tum và ……

Chủ nhiệm (CN)

 

Cấp Bộ

B2002 - 30

 - 09

2003 - 2005

18/5/2006


7

Đề taì : Nghien cuu xây dựng mô hình sản xuất một số cây trồng vật  nuôi bản điạ phục vụ phát triên kinh tế xã hôị và phát triển du lịch huyện Lắc tỉnh Đắc lắc 

 

Chủ nhịêm

(CN)

 

Cấp tỉnh

(tỉnh Đắk lăk)

2004-2006

 

 

 

5/2007


 8  Điều tra nhu cầu đào tạo ngành trồng trọt, chăn nuôi – thú y, đề xuất và xây dựng nội dung các môn học trong phạm vi chương trình qui định của Bộ GD & ĐT nhằm đáp ứng thực tiễn sản xuất nông lâm nghiệp hiện nay ở Tây Nguyên    Thành Viên  Đề tài cấp  Bộ ( Bộ GD & ĐT)  2002
-2005
 30/09/2005:  
 
 
 
 
 
 

 B. Sách đã biên soạn  phục vụ đào tạo Đại học và Sau Đại học

 

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình hoặc chủ biên

Thẩm định, xác nhận sử dụng CS GD

1

Hệ thống nông nghiệp

Giáo trình nội bộ

ĐHTN, 2004

 

 Một mình

x

2

Cây khoai lang

Sách in (CK)

NXB LĐ-XH

Năm 2004

2

đồng tác giả

Trường ĐHNN I Hà Nội

3

Cây sắn

Sách in (CK)

NXB LĐ- XH

Năm 2004

2

đồng tác giả

Trường ĐHNN I Hà Nội

4

Cây chè và kỹ thuật chế biến

Sách  in

NXB Khoa học tự nhiên & Công nghệ  năm 2007

1

Một mình

Trường ĐH Công nghiệpTP.CM             

 5

 Giáo trình Nông học đại cương   sách in  NXB Đại học Công nghiệp TP.HCM Năm 2010

 2

 Chủ biên  Trường ĐH NN Hà Nội
 
 
 
  

 

 

 C.   Các bài báo khoa  học đã đăng
 

TT

Tên bài báo khoa học

Số

tác giả

Tên tạp chí,

Kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm công bố

1

Một số giải pháp nhằm cất cánh nền kinh tế và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp ở Tây Nguyên

1

Kỷ yếu hội thảo khoa học các trường đại học. Chủ đề : chính sách và các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ XX, Bộ GD-ĐT.

 

 

547-551

8/2000

2

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống canh tác  cải tạo vùng đất dốc tỉnh Daklak

3

Nông thôn miền núi những nghiên cứu hướng tới phát triển lâu bền - NXB Nông nghiệp, 2001

 

 

169- 175

2001

3

Nghiên cứu hệ thống canh tác trên đất dốc của đồng bào dân tộc Tỉnh Daklak

3

Nông thôn miền núi những nghiên cứu hướng tới phát triển lâu bền - NXB Nông nghiệp, 2001

 

 

80-86

2001

4

Những nghiên cứu để góp phần hoàn thiện hệ thống canh tác trên đất cạn tại huyện Sa Thầy - Kon Tum

1

Kỷ yếu hội thảo khoa học : “Các giảI pháp kinh tế phục vụ công nghiệp hoá - hiện đạI hoá”  Bộ GD - ĐT,

 

 

226 - 230

8/1999

5

Tóm tắt kết qủa nghiên cứu đề tài : nghiên cứu phát triển một số hệ thống canh tác trên đất cạn tại huyện Sa Thầy - Kon Tum.

1

Tuyển tập: Tóm tắt kết quả các dự án đề tài nghiên cứứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum 1991 - 2001

 

 

57-61

2001

6

Kết quả triển khai xây dựng mô hình cây ngô lai tại Sa Thầy - Konm Tum

1

Báo cáo kết quả dự án chuyển giao công nghệ sản xuất nông, lâm nghiệp tại huyện Sa Thầy - Kon Tum

 

 

9 -19

1997

7

Những suy nghĩ về đào tạo ở Đại học Tây Nguyên

1

Báo Khoa học đời sống

 

2

5

6-12

/1/1998

8

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ đồng bào dân tộc ít người ở huyện Đak Tô - Kon Tum

2

Tạp chí Nông nghiệp và  phát triển nông thôn

 

15

11-15

2005

9

Giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực hội nhập kinh tế của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp ở Gia Lai

1

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

16

6-10

2005

 

10

 

 

Đánh giá thực trạng thời vụ gieo trồng lúa ở huyện Easup Daklak

 

2

Tạp chí khoa học và phát triển- trường Đại học Nông nghiệp I

VI

4/

2008

316-320

2008

11

 

 

 

 

Sự thay đổi của Amino axit trong quá trình sản xuất malt lúa

2

Tạp chí khoa học và phát triển- trường Đại học Nông nghiệp I

VI

6/ 2008

578 - 583

2008

12

 

 

 

Nghiên cứu  quy trình  sán xuất nước giải khát từ chè xanh , chè đen

1

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển  nông thôn

 

2/ 2009

48- 52

2009

13

 

 

 

 

Nghiên cứu  các đặc tính của một số malt từ thóc (Oryzasativa) để ứng dụng trong sản xuất đồ uống

2

Tạp chí khoa học và phát triển- trường Đại học Nông nghiệp

VI

6/2009

 

2009
 
 

 14

 Nghiên cứu sử lý cà phê nhân bằng công nghệ Enzyme trước khi rang xay

 1

 Tạp chí Nông nghiệp &PTNT    1/2009  24-27  2009
 
 
 
 
 D. Hướng dẫn Tiến sỹ, Thạc sỹ:
 

TT

Họ tên NCS

Hoặc HVCH

Đối tượng

Trách nhiệm

Thời gian

hướng dẫn

từ ……. .

đến …….

Cơ sở đào tạo

Năm đã bảo vệ

NCS

HVCH

Chính

phụ

1

Hoàng Thị Lương

 

X

X

X

1977

Đại học NN I

1977

2

Nguyễn Văn Quý

 

X

 

X

1977

Đại học NN I

1977

3

Tân Bon Wee

 

X

X

 

1999

ĐHQG Singapore

2000

4

NguyễnThanh Bình

 

X

X

 

2003

Đại học NN I

2003

 5

 Nguyễn Thị Hồng Phượng

X

   2009 - 2010 ĐH Bách khoa TP.HCM

2010

 6 Nguyễn Thành Sum
 x  x  2011 Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 2014

 KHEN THƯỞNG:

1. Huy chương vì sự nghiệp giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo - 1997

2. Bằng khen Bộ Công thương - 2009

3. Chiến sĩ thi đua Bộ Công thương - 2010

4. Bằng khen Thủ tướng chính phủ - 2011

5. Chiến sĩ thi đua Cấp cơ sở (Trường Đại học Công nghiệp) - 2008

6. Giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Daklak - 2005 

 

 

 

Comments