Giới thiệu

Họ và tên: Phạm Hồng Hiếu

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ Thực Phẩm

Công việc hiện tại: giảng viên

Nơi làm việc: Bộ môn Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm -Viện CNSH&TP - Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM (F4.8)

Email: phamhonghieu@iuh.edu.vnhieuphamhong@gmail.com

Thời gian biểu:

TT

Thứ

Tiết dạy

Lớp học

Môn học

Phòng học

Thời gian dạy

1

Năm

7 -> 9

DHTP9ATT GL DHTP12ATT 250560101 
(Lý thuyết: 30 tiết)

250560101: Hóa sinh thực phẩm

V10.04 CLC

Từ:31-07-2017 
Đến:19-11-2017

2

Sáu

7 -> 9

Cao đẳng nghề thực phẩm 10A 
(Lý thuyết: 45 tiết)

1405402: Hóa sinh thực phẩm

D10.04

Từ:31-07-2017 
Đến:19-11-2017

3

Sáu

10 -> 12

Đại học Thực phẩm 12C 
(Lý thuyết: 30 tiết)

210560103: Hóa sinh thực phẩm

X12.04

Từ:31-07-2017 
Đến:19-11-2017