de sa Coma / sa Font Nova

Descripció:

Municipi.- Valldemossa | Lloc.- Sa Coma - Rústic - Privat | Destí.- Consum | Tipus.- Mina
SituacióGoogle Maps  (31 S 468605 4395780) | Alçada.- 472 msnm

També coneguda com sa 'Font Nova' és una font de mina natural dins d'una coberta tipus gruta de les més grans que es poden veure a s'Illa, ja que té quasi 9 metres de llargària i més de cinc d'alçada (aquí unes de semblants: sa Font de sa Gruta a Alaró i sa Font des Òbis a Valldemossa mateix). El sostre es de volta i marca tres arcs sense contar es de s'entrada.

Una reixa metàl·lica amb una reixeta molt espesa impedeix veure la sortida natural de s'aigo, fet habitual quan es tracta d'aigo destinada a consum humà; just a fora del recinte hi ha uns moderns dipòsits fets d'obra per l'Ajuntament per tal de tractar, regular i distribuir s'aigo per consum del poble.

Juntament en es dipòsit modern es conserva un aljub antic just a devora, d'on surt una canonada de ciment vessant avall, a uns 25 metres creua pel camí d'accés, alimenta un abeurador de pedra dins es mateix camí i un safareig (8 x 6 metres).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 05-2011 : Revisat.- 01/ 2015