de na Búger

Descripció:

Municipi.- Valldemossa | Lloc.- Casc urbà - Públic | Destí.- Consum - Tipus.- Broll
SituacióGoogle Maps  (31 S 468385 4395024) | Alçada.- 369 msnm 

Aquesta font es troba dins sa plaça homònima, a prop de sa Parròquia de Sant Bartomeu.

És una fonteta que surt per un nínxol de pedra encastat dins ses roques de sa paret. Una canonada deixa caure s'aigo dins una piqueta; a la dreta d'aquesta piqueta surt una altra canonada encastada dins sa paret que va fins a s'abeurador de pedra picada a uns 8 metres de cap a la dreta de sa mateixa paret per beure es bestiar i que sembla haver estat construït en època més recent.

Una aigo fina i fresca que raja quasi tot l'any amb dos elements per separar els diferents tipus de consum. No ho hem pogut confirmar però és possible que en realitat es tracti d'una filtració provinent de sa potent font de na Mas.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM)| Datum.- WGS84 | Creat.- 05-2011 : Revisat.-11/  2015