de Son Pou / de Coanegra

Descripció:

Municipi.- Santa María del Camí | Lloc.- Son Pou - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat
Situació: Google Maps  (31 S 478633 4395413) |  Alçada.- 147 msnm

Un altre de ses fonts importants de sa nostra illa, al manco en temps passats. Ja en es Llibre del Repartiment hi ha constància d'ella on la nomenen com sa 'Font de Coanegra' i de la síquia que havien construït els àrabs per alimentar tots els horts de sa zona. De fet sa possessió que avui és 'Son Pou' abans era dita 'sa Font' per després passar a 'es Pou de sa Font' per acabar amb el pas de ses generacions com 'Son Pou'.

Es fet estrany que els primers 120 metres de síquia vagin baix terra i els primers 50 ho facin per davall just des torrent mos ha de fer valorar s'hipòtesi apuntada per alguns historiadors que situen originàriament s'ullal de sa font al nivell de terra des camí actual i o bé perquè s'acabés s'aigua o perquè minvés molt es cabal, es va cavar es pou actual (4,5 m.) per millorar sa captació, fet que també justificaria es canvi de nom.

Així tenim una font que neix davall d'unes grans roques, a un racó que s'Arxiduc descriu a 'Die Balearen' com 'umbria deliciosa'. A uns 8 metres vessant avall hi trobam es pou que li dóna nom i que té funcions de pou mare, pou de ventilació i d'accés a sa mina, mina que com a tal té una llargària d'uns 115 metres excavada parcialment a sa roca i revestida en part de pedra, de secció rectangular i volta apuntada fins a arribar a darrere ses cases de Son Pou on passa a anar a cel obert. És torrent en es tros que hi ha sa mina per davall té es llit reforçat amb pedres per evitar es desgast i ses filtracions.

Aquesta síquia que arranca de Son Pou es troba en molt bon estat de conservació; servia per moure set molins (de Son Roig, de Cas Barreter, den Riera, de Son Agulla, de Son Berenguer i d'en Torrella) i nombrosos horts en un tram original de 4.150 metres. Sa síquia que avui encara arriba fins a Santa Maria del Camí era aprofitada per s'abastiment des poble fins fa pocs anys.

Podeu llegir més dades en aquest article den Andrés Bestard i en es llibre de sa Dra. Helena Kirchner 'La construcció de l'espai pagès a Mayúrqa: les valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Setembre-2012

    
  
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser