de Crestatx (vella)

Descripció:

Municipi.- sa Pobla | Lloc.- Crestatx - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Qanat
Situació (boca mina): Google Maps  (31 S 502066 4406192) | Alçada.- 18 msnm

A sa contrada de Crestatx hi trobam les restes de sa possessió documentada el 1256 ja com una gran propietat. A devora hi ha l'oratori de Crestatx que apareix documentat el 1285, anterior per tant a l'establiment de la vila de sa Pobla. També s'han descobert nombroses restes arqueològiques d'origen clarament romà i elements estructurals talaiòtics, podeu llegir aquest article den M. À. Sastre Vanrell.

En el que fa a ses fonts hem estudiat dues galeries subterrànies (és possible que n'hi hagi una tercera) independents amb origen i destí totalment diferents, com són també l'època de la seva construcció i sa fondària per sa que es desplacen, de fet a un punt concret es creuen una per damunt de s'altra, inclús és possible que donat que hi ha una petita galeria que les comunica que a èpoques s'aigua de s'antiga passàs a sa moderna per complementar-la.

En aquest catàleg les diferenciam com 'Nova' i 'Vella' malgrat que hem trobat referències d'altres topònims a sa zona, tals com: font des Molinàs, font den Borràs i Ull de sa FontAquí estudiam sa 'vella' de sa que hi ha informacions sobre el seu origen romà (G.E.M.) i és sa que va més a prop de sa superfície de ses dues. És una font de tipologia 'qanat' amb 6 pous de ventilació sobre un recorregut d'uns 350 metres segons els nostres GPS des de sa boca on es converteix en soterrada fins a s'ullal, sense contar el tram de canal a cel obert fins al safareig. Hem de dir que dos d'aquests pous no hem pogut confirmar la seva existència per problemes de pas.

Si començam en sentit contrari al de s'aigua, trobam primer de tot un safareig just devora ses ruïnoses cases de Crestatx, prop de s'Oratori de Santa Margalida. Es safareig mesura uns 10 x 8 metres de superfície per uns 1,5 d'alt. Aquí arriba una canal de 0,70 x 1,30 que va per damunt d'una gruixuda paret de pedra. A uns 20 metres hi ha una caseta amb un sistema de comportes accionat amb uns engranatges ben visibles i evidentment totalment rovellats. Sa canal segueix en direcció nord-est i va perdent alçada fins arribar a un portell entre finques on va enterrada, després va destapada uns pocs metres i ja trobam sa boca de sa mina soterrada.

Es veu clarament que sa mina, al manco en es tram inicial està excavada a cel obert i després tapada amb pedra en sec, mantenint ses parets verticals de morter hidràulic i en terra corbada per es pas de s'aigua. El resta de 350 metres no és accessible fàcilment fins arribar al que pensam que és sa captació.

Al final trobam un clot vertical amb uns graons primer de pedra i després de ferro totalment trencats, el que fa inaccessible aquesta cavitat artificial i tal vegada en part natural que sembla ser s'inici de sa font, s'ullal. Just a sa boca a menys de 2 metres a l'esquerra hi ha un arc de pedra que apunta de cap a sa línia de pous pel que està clar es s'inici de sa mina però està esbaldregat i totalment tapat.

Una font que com sa veïnada 'font de Crestatx (nova)' degué ser molt important en temps antics i que mostra una vegada més els esforços dels nostres avantpassats per aconseguir i aprofitar s'aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig-2012

    
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser