de So na Jaume / de sa Campaneta

Descripció:

Municipi.- Puigpunyent | Lloc.- sa Campaneta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola| Tipus.- Gruta
Situació.- Google Maps  (31 S 458721 4389226) | Alçada.- 593 msnm

Aquí trobam una font amb estructura tipus 'gruta' molt comú als municipis de Valldemossa, Esporles i Alaró però que a Puigpunyent avui dia és sa primera que veiem; l'Arxiduc l'anomena sa 'font de sa Campaneta'.

Al fons de sa gruta a la dreta a sa part de baix hi ha la surgència, li ve aigua per l'esquerra per una canal i dins una petita mina hi ha dos ullals. Els tres cabals surten junts per una canal soterrada a la dreta de sa 'gruta' i van de cap a un gran safareig que hi ha a uns 5 metres de sa façana. Un espectacular degotís testimonia sa duresa de s'aigua.

Sa gruta forma una gran volta, té un pedrís a baix a cada costat i al fons hi ha tres grans graons. Ses parets estan referides i decorades amb dibuixos geomètrics de diversos tipus amb algunes inscripcions. A la paret frontal hi destaca una gran creu; el sol està tot empedrat.

Maig-2014.- Actualitzam amb unes dades recollides de s'excel·lent pàgina den Joan Riera Bordoy. >>

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 05-2011 : Revisat.- 12/ 2016