sa Cisterneta den Gil

Descripció:

Municipi.- Bunyola | Lloc.- sa Comuna - Rústic - Públic | Ús.- Reguiu | Tipus.- Captació
Situació: Google Maps  (31 S 477807 4396348) | Alçada.- 516 msnm

Emblemàtica font de sa Comuna de Bunyola que recull ses aigües que davallen per una torrentera que hi ha just darrere; no sabem si també rep aigo per infiltracions per es sostre i/o per ses parets.

Es tracta idò d'un petit avenc de roca massissa de més de tres metres de fondària on si diposita aigo en temps de pluges. A s'entrada algú hi va fer un portal de pedra que segurament havia de tenir una barrera per evitar-na sa caiguda d'animals.

Malgrat sa possibilitat que no sigui una font en es sentit estricte de sa paraula que incloem dins aquest catàleg, pensam que per es seu arrelament dins s'història de sa Comuna de Bunyola val la pena tenir-la aquí dins com una mostra més de s'enginy dels nostres avantpassats per tal d'aconseguir aigo.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2013

  
  
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser