de sa Bastida

Descripció:

Municipi.- Alaró | Lloc.- sa Bastida - Rustic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Mina
Situació: Google Maps (31 S 480401 4395974) | Alçada.- 445 msnm

Una de ses fonts més conegudes i cabaloses (2,450.000 litres, 1994) de Mallorca. El maig de 1966 aquesta font va esser declarada d'utilitat pública i reconeguda com a minera-medicinal al B.O.E.

L'ullal està ara dins una capella de pedra i des d'aquí va per un tub fins a s'embotelladora ja quasi arribant al poble. Es sobrant anava a un aljub que hi ha a uns 10 metres, davall una marjada.

Ja a l'època de l'ocupació romana el sistema hidràulic de la vall es relaciona amb aquestes dues fonts d'Alaró; la de sa Bastida i sa de les Artigues, les aigües de les quals servien per donar aigua tant a la població, com als horts, o als molins, condicionant la situació, els tipus i nombre d’assentaments.

Al liber  aquarum forentium, J. Roselló de Son Fortesa, (1896.) diu: “dita parroquia de Alaro es assat convinentment basta d’aygua, saul alguns lochs. E encara soli ser pus basta, car en la honor den Berenguer Mayol, que es sots la Bastida del Comte de Barcelona, ha una font, la qual es apelada la font de la Bastida, que antigament entrava e discorria en la villa de Alaró, e l’aygua de la dita font regava orts e ortals de la dita vila, e entrava en los alberchs a lur servey, si que encara en la dita vila saffareis antichs qui de la dita aygua somplien, la qual cosa era  gran be e milorament de la dita vila”.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 05-2011 : Revisat.- 07/2013