ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

โพสต์17 พ.ค. 2561 02:03โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2561 23:44 ]

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง กิจกรรมทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย การแนะนำสถานที่และระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>