อบรมเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

โพสต์14 ก.พ. 2560 20:55โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 20:56 ]
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา (กอ.รมน. จังหวัดพะเยา) ได้จัดอบรมโครงการ "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อสืบสานงานโครงการพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในสังคม ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>