อบรมเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตภูลังกา

โพสต์22 ก.ย. 2560 03:29โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2560 03:29 ]

วันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตภูลังกา สพม.36 โดยมี ดร.ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรม และให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตภูลังกาในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>