อบรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์22 ม.ค. 2561 01:40โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 01:40 ]

วันที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอบรม "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อให้มีความรู้และทักษะการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>