อบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์12 มี.ค. 2560 20:09โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 20:09 ]

วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA และ SCQA" เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย