อบรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์12 พ.ย. 2558 22:39โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2558 22:03 ]

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่คณะครู 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม และโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนคุณธรรม และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างคนดีให้แก่สังคมในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>