อบรมปฏิบัติธรรม โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

โพสต์4 ส.ค. 2559 23:22โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียงของโรงเรียน โดยมี พระครูสุภัทรพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments