อบรมเพศศึกษา

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:13โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 04:13 ]

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลฝายกวาง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 เพื่อให้รู้จักป้องกัน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน อีกทั้งนำความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>