อบรมพัฒนาครู

โพสต์6 ส.ค. 2562 04:20โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 04:20 ]

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  นำโดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education)  ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>