อบรมพัฒนาข้าราชการครู

โพสต์29 ส.ค. 2560 07:53โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2560 07:54 ]
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นสถานที่จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดโดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีคณะครูจากทั่วประเทศเข้ารับการอบรม พัฒนาในครั้งนี้ รวมทั้งคณะครูของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>