อบรมพัฒนาข้าราชการครู

โพสต์7 ส.ค. 2560 21:17โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 21:17 ]
วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นสถานที่จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดโดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีคณะครูจากทั่วประเทศเข้ารับการอบรม พัฒนาในครั้งนี้ รวมทั้งคณะครูของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>