อบรมนักเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์16 พ.ย. 2558 22:03โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่นักเรียนแกนนำ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม และโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เพื่อเป็นตัวแทนขยายผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนคุณธรรมในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

Comments