อบรมมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือฯ

โพสต์10 ธ.ค. 2562 00:59โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2562 00:59 ]

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสังคมระหว่างนักเรียนไทยและญี่ปุุ่น รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแก่นักเรียนทั้งสองประเทศ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ Himeji Fukushi Hoiku Senmom School ประเทศญี่ปุ่น ณ มูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือฯ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนางลดาวัลดิ์  วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิเยาวชนพัฒนาสตรีภาคเหนือฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว <<ประมวลภาพกิจกรรม>>