อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์20 ส.ค. 2562 21:17โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 21:17 ]

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 2 ท่าน และลูกเสือ 1 กอง จำนวน 8 นาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจุนวิทยาคม โดยมี นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความเป็นไทยและห่างไกลยาเสพติด <<ประมวลภาพกิจกรรม>>