อบรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์27 ธ.ค. 2558 20:20โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2558 17:58 ]

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรม "การจัดทำหลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดยมี นายณรงค์  เพชรล้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม และโรงเรียนขุนควรวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments